29. 04. 2018.

Preservation and Consolidation of Cultural Heritage Artifacts through Radiation Processing

U suradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju na čelu s dr. Brankom Mihaljević organizira “Technical Meeting on Strategies for the Preservation and Consolidation of Cultural Heritage Artifacts through Radiation Processing” (4.-8. lipanj 2018). Sastanku će prisustvovati stručnjaci iz cijeloga svijeta koji se bave znanstveno i primjenom ionizirajućeg zračenja u svrhu zaštite i konzervacije objekata kulturne baštine.

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu temu, uspješnu primjenu ionizirajućeg zračenja, kao slušač na skupu molimo da se javite kolegici dr. sc. Katarini Marušić, kmarusic(at)irb.hr. Opis skupa možete preuzeti ovdje: TM Croatia, a program skupa ovdje: Program TM Croatia

“Technical Meeting on Strategies for the Preservation and Consolidation of Cultural Heritage Artifacts through Radiation Processing” održava se pod pokroviteljstvom/asistenciju ICOM Hrvatska.