Individualno članstvo

POSTUPAK ZA PRIMANJE U ČLANSTVO

Molbu sa kratkom profesionalnom biografijom naslovljenu na Izvršni odbor ICOM Hrvatska  i ispunjeni potpisani članski obrazac valja poslati skeniran na office@icom-croatia.hr ili poštom na adresu sjedišta ICOM Hrvatska. Zainteresirani (poželjno svi) za članstvo u nekom od međunarodnih odbora moraju u obrascu napisati kojem međunarodnom odboru žele pristupiti. Svaki član/ica može biti aktivan samo u jednom međunarodnom odboru (uz još tri za koje može izraziti interes). Nakon razmatranja molbe za prijem u članstvo izvršni odbor će obavijestiti kandidata/kinju o svojoj odluci. Članska iskaznica biti će dostavljena po primitku iz središnjice u Parizu.

Individualna godišnja članarina za 2024. godinu iznosi 60,00 EUR za redovite članove, a 25,00 EUR za umirovljenike i studente. Uplata se može izvršiti na:

IBAN kod Zagrebačke banke: HR5523600001101221368

Pod svrhu doznake upisati: članarina HNK ICOM za 2024. godinu

Primatelj: Hrvatski nacionalni komitet ICOM, Rijeka, Lorenzov prolaz 1

Poziv na broj: u veću kućicu upisati broj ICOM-ove iskaznice odnosno prezime i ime

Molimo Vas da fotografiju ili sken uplatnice obavezno pošaljete e- mailom na office@icom-croatia.hr.