Institucionalno članstvo

POSTUPAK ZA PRIMANJE U ČLANSTVO

Pristupnica za institucionalno članstvo (ENG)

Zahtjev naslovljen na Izvršni odbor ICOM Hrvatska i ispunjen obrazac za institucionalno članstvo ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe skeniran valja poslati e-mailom na office@icom-croatia.hr ili poštom na adresu sjedišta ICOM Hrvatska. Ukoliko ustanova zadovoljava uvjete za stupanje u članstvo ICOM-a kartice će biti poslane na adresu ustanove po primitku iz središnjice u Parizu.

Iznos institucionalne članarine za 2022. godinu određuje se prema tablici:

 kategorija

godišnji proračun ustanove

iznos članarine

broj iskaznica

I.

< 220.500,00 kn

1.900,00 kn

3

II.

220.500,00 kn – 735.000,00 kn

2.400,00 kn

4

III.

735.000,00 kn – 7.350.000,00 kn

3.500,00 kn

5

IV.

7.350.000,00 kn – 36.750.000,00 kn

4.250,00 kn

6