Popis članova

Institucionalni članovi 2021. godine

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK
ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
DUBROVAČKI MUZEJI
ETNOGRAFSKI MUZEJ
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
GALERIJA UMJETNINA SPLIT
GLIPTOTEKA HAZU
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
HRVATSKI MUZEJ TURIZMA
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU ZADAR
MODERNA GALERIJA
MUZEJ BRDOVEC
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA SPLITA
MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI
MUZEJ MIMARA
MUZEJ SLAVONIJE
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Novi INST članovi (2021.)

GALERIJA PRICA (POU SAMOBOR)
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Individualni članovi 2021. godine

ANGELINA JELINČIĆ, Daniela
ARKO-PIJEVAC, Milvana
BABIĆ, Darko
BAJS, Natalija
BAKARIĆ, Lidija
BALEN, Dubravka
BARTONIČEK, Lado
BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris
BLAŽEVIĆ, Andrea
BOJIĆ, Mirna
BREGOVAC-PISK, Marina
BREZINŠĆAK, Renata
BULETIĆ, Mario
CIPEK, Luka
CUKROV, Tončika
CVITKOVIĆ, Ivan
ČAVIĆ, Aldo
DEANOVIĆ, Antonija
DEVLAHOVIĆ, Andrea
DOMITER, Ozren
DRONJIĆ, Matija
DUNATO, Jelena
DUNATO PEJNOVIĆ, Nadia
ĐUD, Leo
FISKOVIĆ, Lana Linda
FULANOVIĆ, Davor
GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja
GLOGOVIĆ, Dunja
GLUČINA, Toni
GOZZE – DELIĆ, Vesna
HODAK, Anita
HOIĆ, Ana
HORJAN, Goranka
IVANEK, Karlo
IVANIŠIN KARDUM, Katarina
IVANOVIĆ, Marin
JAPUNDŽIĆ, Milica
JELAVIĆ, Željka
KAMBER, Marija
KATIĆ, Mario
KEŠAC, Gracijano
KIRINIČIĆ, Marin
KOLVESHI, Željka
KOŠČEVIĆ, Želimir
KOVAČ, Janja
KOVAČIĆ, Marcelo
KOVAČIĆ, Željko
KRALJ, Ariana
KRUŽIĆ, Borut
KURTOVIĆ, Ileana
LAURA, Lada
MARIĆ, Katarina
MARUŠIĆ, Katarina
MIKLOŠEVIĆ, Željka
MILAKOVIĆ, Gordana
MIRTH,Tea
MODRIĆ SURINA, Željka
MUSTAČ, Sunčica
NARDELLI, Bruna
NEKIĆ, Sanja
NIKOČEVIĆ, Lidija
NIKOLIĆ ĐERIĆ, Tamara
OTIMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Helena
PAJDAŠ, Lana
PAVIĆ, Mirta
PECIREP, Sanja
PEIĆ-ČALDAREVIĆ, Dubravka
PERIĆ, Renata
PEROVIĆ, Slaven
PEROVIĆ, Šime
POCEDIĆ, Katarina
POPOVIĆ, Sara
POTREBICA, Hrvoje
PRGOMET, Branimir
RATKOVIĆ-BUKOVČAN, Lada
SERDAR, Elizabeta
SIMONČIĆ, Katarina Nina
SKULJAN BILIĆ, Lana
SPLIVALO, Jasenka
STIPANČIĆ, Branka
STOJKOVIĆ, Vilma
STUBLIĆ, Helena
SURINA, Boštjan
ŠILIĆ, Ervin
ŠIMEK, Marina
ŠIMOVIĆ, Franka
ŠIMUNIĆ, Ljerka
ŠKOBERNE, Želimir
ŠOJAT – BIKIĆ, Maja
ŠOLA, Tomislav
ŠULC, Branka
TARBUK, Nela
URODA KUTLIĆ, Jasmina
VILJETIĆ, Gordana
VOKIĆ, Denis
VRABEC, Vesna
VUJIĆ, Žarka
ŽANKO, Vanja

Novi IND članovi (2021.)

ARČABIĆ, Goran
ARČABIĆ, Maja
PERICA KRAPLJANOV, Marina
KALANJ, Kristina
SABOLIĆ, Marija