Povijest & baština

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a je nevladina, dragovoljna strukovna udruga muzejskih stručnjaka i ustanova koje obavljaju muzejsku ili srodnu djelatnost.

ICOM Hrvatska osnovan je 1991. godine nakon prestanka rada i gašenja Jugoslavenskog nacionalnog komiteta, a primljen je u članstvo ICOM-a na Generalnoj skupštini ICOM-a u Quebec Cityju 1992. godine. ICOM Hrvatska djeluje sukladno Rješenju Gradskog ureda za Opću upravu UP-I230-02/2015-02/1109, Ur.br. 251-07-11-15-2 od 22. srpnja 2015. god. i u skladu sa Statutom Udruge od 29. travnja 2015. godine.
ICOM Hrvatska djeluje kao međunarodna nevladina organizacija u A statusu pri UNESCO-u. Sjedište Udruge je trenutno u Zagrebu, u Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14.

Redovnu i programsku djelatnost ICOM Hrvatska financijski podržavaju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Hrvatskim nacionalnim komitetom ICOM-a upravlja predsjednik i Izvršni odbor od 4 članova/ica, a sukladno Statutu, za svoj rad odgovaraju Skupštini kao najvišem tijelu.

Programska djelatnost se prije svega usredotočuje na stručnu i financijsku podršku članova/ica, na širenje stručnih informacija, te na realizaciju pojedinih programa korisnih za muzejsku i širu zajednicu. ICOM Hrvatska organizira stručna predavanja gostujućih muzejksih stručnjaka, okrugle stolove, stručna putovanja, sudjeluje u izdavanju stručne literature, financijski pomaže svoje članove/ice, sudjeluje u radu ICOM-ovih organizacija i radnih grupa, te predstavlja i zastupa interese ICOM Hrvatske u ICOM-u.

ICOM Hrvatska je jedan od osnivača regionalne organizacije ICOM-Europa 1995. godine, te radne grupe CEICOM (nacionalni komiteti ICOM-a iz Srednje Europe) 1992. godine. Od 2008. godine ICOM Hrvatska je član Regionalne alijanse SEE (Jugoistočna Europa).

Dosadašnji predsjednici/e ICOM Hrvatske:

1991. – 1996. Damodar Frlan
1996. – 2002. Želimir Koščević
2002. – 2005. Željka Kolveshi
2005. – 2011. Damodar Frlan
2011. – 2014. Lidija Nikočević
2014. – Darko Babić