ICOM-ovi Statuti

Statut Međunarodnog odbora za muzeje (International Council of Museums, dalje u tekstu “ICOM”) je osnovni dokument organizacije. ICOM unutarnja pravila i ICOM Etički kodeks za muzeje definiraju i upotpunjuju Statut.

Nova, zadnja verzija ovog neophodnog dokumenta usvojena je na Izvanrednoj Općoj Skupštini organizacije održanoj 9. srpnja 2016. godine u Milanu, Italija, nadopunjena na Izvanrednoj Općoj Skupštini organizacije održanoj 9. lipnja 2017. godine u Parizu, Francuska i završno nadopunjena na Izvanrednoj Općoj Skupštini organizacije održanoj 24. kolovoza 2022. godine u Pragu, Češka Republika. Verzija ICOM Statuta na francuskom jeziku smatra se službenim dokumentom iz koje proizlaze ostali prijevodi. Pitanja oko službene pozicije ICOM-a glede statutarnih pitanja moraju se stoga referirati na verziju na francuskom jeziku.

ICOM Statut (engleska, francuska, španjolska verzija) može biti preuzeta ovdje: https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/09/Statutes_2022_EN.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/09/Statutes_2022_FR.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/09/Statutes_2022_ES.pdf