10. 12. 2020.

Kandidati za vodstvo ICOM Hrvatska 2020-2023

Sukladno postupku kandidatura za vodstvo ICOM Hrvatska u razdoblju 2020-2023 zaprimljene su slijedeće prijave:

Predsjednik ICOM Hrvatska:

1. Željka Modrić Surina

Članovi Izvršnog odbora ICOM Hrvatska (abecednim redom po prezimenu, 4 mjesta):

1. Darko Babić

2. Matija Dronjić

3. Jelena Dunato

4. Željka Jelavić

5. Gabrijela Krmpotić Kos

6. Tea Perinčić

Biografija i predloženi program rada/aktivnosti kandidata: ICOM Hrvatska kandidati 2020-2023 objava