08. 01. 2012.

Muzeji u Bosni i Hercegovini pred zatvaranjem

Poštovane kolege,

Bosanskohercegovacki komitet ICOM-a je sa zaljenjem primio informaciju o zatvaranju tri najstarije i najznacajnije muzejske ustanove u Bosni i Hercegovini. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine najstarija muzejska ustanova u BiH osnovana je 1888. godine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je 1945 godine i Umjetnicka galerija Bosne i Hercegovine 1946. godine.

Prestanak rata u BiH 1995. godine, potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, trebao je oznaciti pocetak poslijeratne faeze obnove muzeja u BiH. No, kompleksna politicka situacija i neadekvatan odnos prema kulturno-historijskom naslijedju u BiH uslovili su nastavak teskog stanja u kojem se nalaze ovi muzeji.

Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji predstavlja ustavni okvir za ustrojstvo BiH kultura je svedena na entitetske nivoe. U ovom trenutku ne postoji Ministarstvo kulture na državnom nivou koje bi bilo zaduzeno za provodjenje medjunarodnih normi u ovoj oblasti, te ne postoji ni krovni Zakon o muzejskoj djelatnosti na nivou države Bosne i Hercegovine.Kultura je uvrstena sa nizom nesrodnih oblasti u rad Ministarstva civilnih poslova pri Vijeću ministara BiH.

Glavni problem je nerijesen pravni status ovih institucija od potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine, te pitanje finansiranja. Rješavanjem njihovog pravnog statusa rijesilo bi se i pitanje njihovog finansiranja.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma dato je pola godine da se rijesi status ovih institucija, no ta situacija se ni danas nije rijesila.

Nacionalni komitet ICOM Bosne i Hercegovine i ranije je ukazivao na tezak položaj ovih institucija i potrebu trajnog rjesavanja njihovog statusa.

Nacionalni komitet ICOM-a Bosne i Hercegovine Vas poziva da nam se prikljucite i pomognete da sprijecimo degradaciju muzeoloske profesije i rjesavanje konacnog statusa ovih najznacajnijih muzejskih institucija u Bosni i Hercegovini i konacan kolaps ovih institucija koje u svojim depoima cuvaju kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Bosne i Hercegovine, a koje pripada dijelu svjetske baštine.

S poštovanjem,

Dr.sc. Sarita Vujković, predsjednica ICOM-a Bosne i Hercegovine