22. 01. 2014.

Međunarodni znanstveni skup: Zaštita kulturne baštine od katastrofa (produženje prijava)

Druga obavijest

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
u suradnji s
Državnim hidrometeorološkim zavodom,
Institutom za arheologiju,
Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i
Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
organizira
Međunarodni znanstveni skup
Zaštita kulturne baštine od katastrofa
Zagreb/Šibenik, 8.-10. svibnja 2014.
Skup se organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

DRUGA OBAVIJEST

Kulturna baština jedna je od ključnih odrednica svakog naroda i zajednice. S obzirom na rijetke primjere u kojima postoji učinkovit sustav djelovanja u smislu njezine zaštite od katastrofa, želja nam je ovim Skupom doprinijeti izradi i donošenju nacionalne i regionalne strategije djelovanja u slučaju nepovoljnih okolnosti po kulturnu baštinu.
Cilj Skupa je okupiti najeminentnije stručnjake u području zaštite kulturne baštine,
predstavnike akademske zajednice te tijela institucionalne, lokalne i državne uprave,
kao i vlasnike privatnih zbirki s ciljem izrade plana za zaštitu kulturne baštine od katastrofa i
donošenja prijedloga za izmjenu i dopunu postojeće legislative.

Teme skupa:
Identifikacija objekata i zbirki
Rizici
Legislativa
Metode i tehnike zaštite
Upravljanje u izvanrednim okolnostima
Primjeri

Preliminarni program

Način izvođenja programa:
Pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, izlaganja na posteru,
radionice i simulacije stvarnog događaja.

Uvodna izlaganja – 30 min
Pozvana izlaganja – 20 min
Prijavljena izlaganja – 15 min
Izlaganja na posteru – 5 min

Jezik skupa:
Službeni jezik konferencije je engleski.

Prijava izlaganja:
Autori prijavljuju izlaganje slanjem sažetka i biografije na engleskom jeziku.
Obrazac za prijavu sažetaka izlaganja nalazi se ovdje.
Rok za prijavu sažetaka produžen je do 15. veljače 2014.
Obavijest o prihvaćanju izlaganja bit će dostavljena autorima do 28. veljače 2014.

Objava radova sa Skupa:
Radovi izloženi na Skupu planiraju se objaviti u Zborniku radova.
Prijavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni ili prijavljeni za objavu u nekoj drugoj publikaciji.
Svi prijavljeni radovi podliježu strogom međunarodnom recenzentskom postupku.
Upute za izradu radova za Zbornik bit će dostupne 28. veljače 2014.
Rok za dostavu cjelovitog teksta je 31. ožujka 2014.

Prijava sudjelovanja:
Obrazac za prijavu sudjelovanja nalazi se ovdje.
Rok za ranu prijavu je 31. ožujka 2014., kotizacija iznosi 150 EUR + PDV.
Rok za kasnu prijavu je 30. travnja 2014., kotizacija iznosi 250 EUR + PDV.
Za studente i osobe u pratnji kotizacija iznosi 50 EUR + PDV.
Studenti prilikom registracije trebaju priložiti dokaz o studiranju (kopiju studentske identifikacije, ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove)
Cijena stručnog izleta u Šibenik iznosi 70 EUR + PDV.
Kotizacija uključuje sudjelovanje na skupu i radne materijale (za sudionike i studente) te piće dobrodošlice, osvježenja u stankama i svečanu večeru.
Nakon prijave bit će ispostavljen predračun prema kojem je potrebno izvršiti uplatu.
Uplate primamo zaključno s 3. svibnja 2014. isključivo na račun
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (OIB 84838770814),
IBAN HR66 2340 0091 1000 1008 1, SWIFT code: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Hrvatska.
Troškove bankovne naknade za uplate iz inozemstva u cijelosti snosi uplatitelj.
Račun će biti izdan po uplati.

Kontakt:
Tel: +385 1 6164 129 / +385 1 6164 197
Fax: +385 1 6164 285
conference@nsk.hr
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB, HRVATSKA
www.nsk.hr