05. 12. 2012.

Izvještaj – godišnja konferencija ICOMAH/COMCOL 2012

ICMAH (ICOM-ov komitet za arheološke i povijesne muzeje) i COMCOL (ICOM-ov komitet za sakupljanje) održali su konferenciju u Iziko museumu u Cape Townu od 6. do 10. studenog 2012. na temu Ideja muzeja i povijesni razvoj. U sklopu ICMAH-ovog programa održala je predavanje dr.sc. Zvjezdana Antoš, viša kustosica Etnografskog muzeja i članica Upravnog odbora ICME na temu Politika i prezentacija kultura u muzejima. Program konferencije dostupan je na web stranici COMCOL-a www.comcol-icom.org.

Godišnja konferencija okupila je 60 muzejskih profesionalaca iz cijeloga svijeta koji su kroz nekoliko dana na radionicima i radnim sastancima raspravljali o ovoj izuzetno zanimljivoj temi s europske i južnoafričke perspektive, što je otvorilo raspravu o brojnim novim temama o kojima bi se trebalo nastaviti raspravljati u budućnosti. Osobito inspirativne su bile radionice i posjet District Six muzeju, te izlet na Robben Island, što nam je omogućilo bolje razumijevanje uloge muzeja i politike u Južnoj Africi.

Dr. sc. Zvjezdana Antoš sudjelovala je na sastanku kao predstavnica ICME (ICOM-ovog komiteta za etnografske muzeje) Upravnog odbora ICMAH-a i COMCOL-a na kojima je dogovorena suradnja između triju komiteta organizacijom konferencije ICME/COMCOL/ICMAH 2013. na Generalnoj konferenciji u Rio de Janeiru, te da ćemo organizirati konferenciju ICME i ICMAHA u listopadu, 2014. godine u Zagrebu!