02. 09. 2013.

Izabrani novi članovi izvršnog vijeća ICOM-a

Na generlanoj skupštini ICOM-a održanoj 17. kolovoza 2013. godine u Rio de Jeneiru izabrano je 11 novih članova Izvršnog vijeća na razdoblje od tri godine. Izabrani su: Ossama A. W. Abdel Meguid (Egipat), Laishun An (Kina), Inkyung Chang (Korea), Luisa de Peña Díaz (Dominikanska Republika), Willem De Vos (Belgija), Alberto Garlandini (Italija), Goranka Horjan (Hrvatska), Merete Ipsen (Danska), Peter Keller (Austrija), Diana Pardue (USA) and Regine Schulz (Njemčka).
Za predsjednika je ponovno izabran Hans Martin Hinz (Njemačka), a za potpredsjednike George Abungu (Kenija) i Tereza Scheiner (Brazil). Za blagajnicu je izabrana Anne-Catherine Hauglustaine-Robert (Francuska)

icom executive council