23. 06. 2012.

ICOM HR natječaj za pokrivanje djelomičnih troškova sudjelovanja na The Best in Heritage konferenciji (Dubrovnik, 27-29 rujan 2012)

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a raspisuje natječaj za pokrivanje djelomičnih troškova sudjelovanja (kotizacija) na The Best in Heritage konferenciji (Dubrovnik, 27-29 rujan 2012).

Osnovni uvjet za dodjelu potpore/stipendije je redovito članstvo u ICOM Hrvatska.

Posebni uvjeti za ovu potporu/stipendiju uključuju:

- opis motivacije/razloga sudjelovanja (do maksimalno 150 riječi)

- kratka biografija (do 100 riječi)

Dodatna prednost će biti dana kandidatima koji do sada nisu (ili su rjeđe) sudjelovali na navedenoj konferenciji.

Iznos pojedinačne potpore je 1630,00 HRK (iznos pune kotizacije za ICOM članove). Smještaj i put, (ukoliko su potrebni) nisu uključeni u potporu.

E-prijavnica koju treba popunjenu poslati najkasnije do 15. 7. 2012. nalazi se ovdje.

Konačni odabir/rezultati će biti objavljeni najkasnije 10 dana nakon završetka natječaja