18. 09. 2018.

Sigurnost kulturne baštine – SIGART 2018. / Varaždin, 18. listopada

Poštovane kolegice i kolege,

ICOM Hrvatska partner je u organizaciji Druge međunarodne konferencija Sigurnost kulturne baštine SIGART 2018 koja će se održati u Varaždinu 18. listopada 2018., u organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Varaždinske županije.

 SIGURNOST KULTURNE BAŠTINE SIGART 2018

(najava / poziv na sudjelovanje)

 Sigurnost kulturne baštine SIGART 2018. naziv je međunarodne konferencije, koja će se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Varaždinske županije, održati u Varaždinu 18. listopaeda 2018. godine. Konferencija se održava u organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita.

Konferencija SIGART prvi je puta održana 2014. kada smo se fokusirali na strana iskustva u zaštiti kulturne baštine dok ćemo ovoga puta najveću pozornost posvetiti domaćim temama; od najvećih rizika koji prijete kulturnoj baštini, prepoznavanja lažnih umjetnina, povrata opljačkanih umjetnina, ugroza od prirodnih katastrofa, do fizičko-tehničke zaštite muzejskih institucija i lokaliteta kulturne baštine, utjecaja turizma na kulturnu baštinu i mnogih drugih.

Godina 2018. proglašena je Europskom godinom kulturne baštine u kojoj se naglasak stavio na europsko bogatstvo kulturne baštine u svrhu podizanja svijesti o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine. Kroz godinu će biti niz inicijativa i događaja diljem Europe kako bi se što više ljudi uključilo u osvještavanje važnosti kulturnog naslijeđa, a konferencija SIGART također ima takvu intenciju. Kulturna baština oblikuje naš identitet i svakodnevni život, okružuje nas u europskim gradovima, prirodnim pejzažima i arheološkim nalazištima, a pored toga generira rast i radna mjesta u gradovima i regijama. Europa kao regija čini gotovo polovicu Svjetske baštine koja je na popisu UNESCO-a. Europska komisija je ocijenila da je kulturna baština zaslužila Europsku godinu u 2018. godini (između ostalog) s obzirom na to da su kulturna blaga pod prijetnjom te da se dio baštine namjerno uništava u ratnim zonama. U Europskoj godini kulturne baštine osvijestit će se i potreba da države članice i EU trebaju dodijeliti više sredstava za zaštitu svoje kulturne baštine.

Stoga, rezervirajte datum 18. listopada za 2. konferenciju Sigurnost kulturne baštine.

Detaljan program konferencije možete od slijedećeg tjedna pronaći na stranicama Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost (http://hius.hr/konferencije/sigart-2018/)

N.B. ICOM Hrvatska članovi ostvaruju popust od 20% na konferencijsku kotizaciju. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje:PRIJAVNICA_SIGArt_2018 ICOM Hrvatska