18. 10. 2016.

Prikupljanje radova za RA ICOM SEE Newsletter No. 3

U tijeku je prikupljanje radova za treći RA ICOM SEE Bilten (RA ICOM SEE Newsletter No 3). Radovi/ tekstovi/izvještaji trebali bi biti napisani na engleskom jeziku i reflektirati pozitivna iskustva i rezultate revitalizacije kulturne i prirodne baštine u regiji Jugoistočne Evrope u periodu od 2006. do 2016. godine.

Članovi Nacionalnih komiteta unutar Regionalne Alijanse ICOM SEE (dakle i članovi ICOM Hrvatska) ljubazno su pozvani da svoje eventualne priloge proslijede na dbabic@icom-croatia.hr ili izravno na rsc.icomsee@alfa.edu.rs