29. 09. 2019.

Predavanje “Zašto digitaliziramo?”

Predavanje “Zašto digitaliziramo?”

u Muzejskom dokumentacijskom centru (Zagreb, Ilica 44)

u ponedjeljak 30. rujna u 10 sati

“Zašto digitaliziramo?” pitanje je koje se redovito postavlja i podjednako često zaboravlja pri planiranju projekata digitalizacije baštine. Pitanja što je i čemu digitalno u muzejima dio su tema na koje će nam odgovore ponuditi predavanje dr. sc. Trilce Navarrete, sveučilišne profesorice i stručnjaka za područje digitalizacije kulturne baštine.

Za ovu smo se temu odlučili jer se hrvatski muzeji i druge baštinske institucije nalaze pred novim, nacionalnim projektom koji bi trebao potaći digitalizaciju, jer je prema podacima kojima MDC raspolaže u hrvatskim muzejima svega 13,8 % muzejske građe digitalizirano, jer su naši muzeji na Europeani prisutni sa svega 65 tisuća predmeta (86,9 % MUO) i jer se u projekte digitalizacije i dalje najčešće „uskače“ bez pune svijesti o tome zašto to radimo, imamo li kapaciteta za taj posao, znamo li koliko je on kompleksan i koje se sve predradnje treba obaviti od odabira građe i restauracije preko metapodataka i rješavanja autorskih prava do objave i pohrane.

Digitalizacija i muzeji, kako smo daleko stigli, što želimo postići, što moramo učiniti kako bismo ostvarili digitalnu budućnost, te u konačnici što hrvatski muzeji i ostale baštinske institucije mogu dobiti umrežavanjem neke su od tema o kojima će biti riječi na predavanju koje će se održati u Muzejskom dokumentacijskom centru, Ilica 44, u ponedjeljak 30. rujna u 10 sati.

Dr Trilce Navarrete sveučilišna je profesorica i znanstvenica koji se bavi povijesnim i ekonomskim aspektima digitalizacije kulturne baštine s ciljem da se podigne razina korištenja digitalne baštine. Aktivno sudjeluje kao predavač i istraživač na međunarodnoj sceni i projektima, predaje na sveučilištima, stručnim skupovima i konferencijama na temu naslijeđa, digitalizacije, kulturnih politika i ekonomskih aspekata. Uključena je u više nacionalnih i međunarodnih projekata poput Dutch National Digital Heritage Infrastructure i Europeana. Dr Navarrete doktorirala je na Sveučilištu Amsterdam, ima dva magisterija (Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship, Erasmus University Rotterdam i Arts and Administration, University Oregon). Trenutno je predavač na Erasmus sveučilištu u Rotterdamu.

Tajnik je CIDOC-a (ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za dokumentaciju), član radnih tijela Museum Computer Network-a, EGMUS-a, Wikimedije.

Autor je i koautor brojnih knjiga: “A History of Digitization: Dutch Museums”, “Handbook of the Digital Creative Economy”, “Consumption of Europe’s Cultural Heritage in the Digital Age: Does Fiscal Policy matter?”, “The Museum as Information Space: Metadata and Documentation.”, a u tisku su “A Handbook of Cultural Economics” i “Digitisation in Museums”.