12. 09. 2016.

Predavanje “Do we need to keep everything?” / Claude Faubert

Poštovane kolegice i kolege,

srdačno vas pozivamo na predavanje u Etnografski muzej u Zagrebu

u ponedjeljak 19. rujna u 13 sati pod nazivom

“Do we need to keep everything?”

koje će se pozabaviti pitanjima strategija prikupljanja (uključujući i pitanja izlučivanja) muzejskih predmeta unutar muzejskih zbirki. Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Gost predavač je Claude Faubert koji kao muzejski savjetnik ima bogato međunarodno iskustvo. Od 2001. do 2011. godine bio je generalni direktor kanadskog Muzeja znanosti i tehnologije koji je jedan od najvećih muzeja u toj zemlji. Od 2011. do 2015. bio je potpredsjednik njihove uprave za zbirke i istraživanja. Aktivan je član ICOM-a i CIMUSET-a a bio je i član Izvršnog odbora te svjetske muzejske organizacija od 2007. do 2013. Od 2013. godine glavni je koordinator programa ICOM-ovog Međunarodnog centra za stručno usavršavanje muzealca koji je osnovan u Pekingu u Kini gdje se svake godine provodi obrazovanje za polaznike sa svih kontinenata.

Glavni organizator gostujućeg predavanje je Etnografski muzej u Zagrebu u suradnji s ICOM Hrvatska.