30. 07. 2021.

Međunarodni dan muzeja – prijedlog tema za 2023. i 2024.

Sukladno dopisu središnjeg ureda u Parizu pozivamo vas da predložite moguće teme Međunarodnog dana muzeja za 2023. i 2024. godinu. Prijedlog treba biti na tragu da se ‘tema’ Međunarodnog dana muzeja mora pozabaviti pitanjima od općeg interesa na način koji uključuje veliki broj ljudi iz cijelog svijeta, iz različitih regija, različite demografije i porijekla. Jednako tome mora biti lako razumljiv u svim kulturama, i relativno jednostavno prevodiv na mnoge jezike. Oko prijedloga teme, molimo vas da uključite slijedeće podatke: [naslov], [godina za koju se predlaže] te, [izborno: kratak opis]. Molimo vas da vaš prijedlog pošaljete na engleskom jeziku (ili alternativno francuskom, ili španjolskom) do 01. rujna 2021. godine, kraj radnog dana na adresu dbabic@icom-croatia.hr, i u kopiji office@icom-croatia.hr.

Svaki nacionalni (ovdje ICOM Hrvatska) odbor može poslati jedan prijedlog tako da vas molimo da svatko od vas ne šalje više od jednog prijedloga. Zaprimimo li više prijedloga, što je očekivano Izvršni Odbor ICOM Hrvatska odabrati će jedan koji će biti poslan središnjem uredu u Parizu. Svi prijedlozi koji stignu u Pariz biti će pregledani, po 3 za svaku od navedenih godina izdvojiti će stručna skupina središnjeg ureda i staviti na glasanje ICOM Savjetodavnog odbora (u kojem svi nacionalni i međunarodni odbori imaju jednog predstavnika = jedan glas). Nakon navedenog glasanja biti će poznate teme Međunarodnog dana muzeja za 2023. i 2024. godinu.

Ujedno podsjećamo da temu za 2022. godinu određuje domaćin trogodišnje ICOM Konferencije i Skupštine, ICOM Češka i da je ona definirana = The Power of Museums.