12. 04. 2013.

Međunarodni dan muzeja 18. svibnja

Ovogodišnji Dan muzeja održava se pod naslovom:
Muzej (memorija + kreativnost) = društvena promjena.

Više o temi obilježavanja i smjernice

Suvremeno djelovanje muzeja, bez obzira na vrstu, vrlo je dinamično. Muzeji u aktivnostima koje organiziraju, nude razmišljanja o odabranim aktualnim društvenim temama (npr. globalizacija i kulturna raznolikost, migracije i demografske promjene i sl.).  Pri tom je muzejska zadaća definirati pitanje i potom ga predstaviti na inovativan i multiperspektivan način. Pristupaju pri tome s opće /univerzalne razine, a rezultat je podizanje razine kulture i obrazovanja cijele zajednice. Na taj način muzeji utječu na društvo pozitivno i doprinose razvoju zajednice.

Tema Međunarodnog dana muzeja u 2013. Muzej (memorija + kreativnost) = društvena promjena nudi široki spektar kreativnih projekata, koji omogućuje svakom muzeju uključivanje u manifestaciju. Da bi vam pomogli organizirati događanja vezana uz središnju temu, predlažemo vam pet tematskih cjelina:

1.   Informalno obrazovanje.  Muzeji su mjesta gdje se mogu ponuditi inovativni oblici obrazovanja namijenjeni različitoj publici. Prednost je što se ono prilagođava sukladno slobodnom vremenu ciljanih skupina posjetitelja, a poželjno je da ih je što veći broj.

2.  Društveni prostor utemeljen u teritorijalnost. Muzeji imaju važnu ulogu u izgradnji identiteta područja u kojem djeluju. Važno je da se prema tome odnose dinamično, kako ne bi bili ograničeni samo na prezentaciju turističke lokacije, već da daju doprinos u izgradnji budućnosti.

3. Međugeneracijska povezanost. Muzeji su prostori dijaloga između generacija, što omogućava održavanje životnosti unutar zajednice.

4.  Osuvremenjivanje prezentacije. Tehnološka usklađenost s vremenom jako je važna za atraktivnost percepcije baštine. Pokazalo se višestruko korisnim primijeniti nove komunikacijske mogućnosti za interakciju s posjetiteljima, posebice one koje nude novi mediji.

5.  Inovativnost i preventivna zaštita. Očuvanje fundusa je pretpostavka prenošenja informacija budućim generacijama, stoga je bitno osigurati odgovarajuću opremu i materijale za dugotrajnu sigurnu pohranu.Osim toga nužna je edukacija primjene tehnoloških noviteta, a zasigurno i digitalizacija građe kao pomoćno sredstvo njene zaštite.