05. 03. 2014.

Odobrene kotizacije u 2013. godini

23. Generalna konferencija, Rio de Jeneiro, 10.-17.8.2013.
1.Antoš Zvjezdana
2.Fulanović Davor
3.Franulić Markita
4.Jelavić Željka
5.Delić Gozze Vesna
6.Nikočević Lidija

Godišnje konferencije međunarodnih odbora:
(AEOM) Branka Šprem Lovrić
(ICOM – CC) Šime Perović