12. 11. 2014.

A travel grant programme to foster the attendance of young members at the annual meetings of ICOM’s International Committees

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno standardnoj praksi ICOM Pariz je objavio poziv za pokrivanje dijela troškova sudjelovanja mlađih muzejskih profesionalaca (do 35 godina) u radu/godišnjim skupštinama ICOM međunarodnih komiteta. Rok za dostavu dokumentacije u ICOM Pariz je 15/12/2014 a kako prijave idu preko nacionalnih komiteta ljubazno vas molimo da vaše prijave (prihvaća se i skenirani dokument) pošaljete na adrese dbabic@icom-croatia.hr uz kopiju na tajnistvo@icom-croatia.hr do najkasnije 07/12 u 24:00 sata.

Detaljnije informacije, prijavni obrazac kao i kriterije koje je potrebno ispuniti (molim da na iste obratite posebnu pažnju) možete naći na slijedećim poveznicama:

A travel grant programme to foster the attendance of young members at the annual meetings of ICOM’s International Committees.
Criteria http://icommunity.icom.museum/en/node/4740
Form http://icommunity.icom.museum/en/node/4741

Ljubazno molimo da o ovom pozivu posebno obavijestite mlađe kolege. Unaprijed hvala!