04. 04. 2014.

Međunarodni znanstveni skup „Zaštita kulturne baštine od katastrofa”

Međunarodni znanstveni skup „Zaštita kulturne baštine od katastrofa”

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom, Institutom za arheologiju, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira međunarodni znanstveni skup Zaštita kulturne baštine od katastrofa u Zagrebu i Šibeniku, od 8. do 10. svibnja 2014. godine. Partneri skupa su Arhiv Republike Slovenije, Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Hrvatski restauratorski zavod te Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Na internetskoj stranici Skupa dostupan je preliminarni program. Rok za ranu prijavu sudjelovanjaje 31. ožujka 2014.

Skup se organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odjel zaštite i pohrane, s više od 50 godina iskustva u zaštiti knjižnične građe, koja uključuje knjige, rukopise, zemljovide, grafike i dr., preuzima zadaću organizacije Međunarodnoga znanstvenog skupa Zaštita kulturne baštine od katastrofa.

Kulturna baština jedna je od ključnih odrednica svakoga naroda i zajednice. S obzirom na rijetke primjere u kojima postoji učinkovit sustav djelovanja u smislu njezine zaštite od katastrofa, ovim se Skupom želi doprinijeti izradbi te donošenju nacionalne i regionalne strategije djelovanja u slučaju nepovoljnih okolnosti za kulturnu baštinu.

Cilj je Skupa okupiti najeminentnije stručnjake u području zaštite kulturne baštine, predstavnike akademske zajednice te tijela institucionalne, lokalne i državne uprave, kao i vlasnike privatnih zbirki radi izradbe plana za zaštitu kulturne baštine od katastrofa i donošenja prijedloga za izmjenu i dopunu postojeće legislative.

Više pojedinosti o Skupu.