03. 04. 2013.

Konferencija “Odnos javnih politika prema muzejima u vremenu krize”

Predsjednica Hrvatskoga nacionalnog komiteta ICOM-a dr.sc. Lidija Nikočević sudjelovat će sa izlaganjem o muzejskoj politici u Hrvatskoj na konferenciji
Odnos javnih politika prema muzejima u vremenu krize. Konferencija se održava na inicijativu ICOM Portugala u suradnji sa ICOM Europa 5. i 6. travnja 2013. godine u Lisabonu. Cilj Konferencije je promocija razmjene znanja vezanih za raznolikost javnih politika prema muzejima te njihov odnos prema financijskoj i ekonomskoj, a prvenstveno društvenoj i kulturnoj krizi, aktualnoj u Europi, a istovremeno pronalaženje mogućih načina da se one prevladaju, uz anticipaciju novih okvira.Ovdje možete pogledati program konferencije, a ovdje  Lisbon Declaration koja će biti ponuđena na usvajanje.