08. 06. 2015.

Izabrane teme Međunarodnih dana muzeja, te domaćina ICOM Generalne konferencije 2019 (Kyoto, Japan)

Tokom redovitog lipanjskog sastanka ICOM-a Savjetodavni Odbor izabrao je teme Međunarodnog dana muzeja za 2017. i 2018. godinu:

- 2017 Muzeji i prijeporne prošlosti: izreći neizrecivo u muzejima (Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums)

- 2018 Hiper-povezani muzeji: novi pristupi, nova publika (Hyper-connected museums: New approaches, new publics)

Sastanak je rezultirao i odabirom domaćina ICOM Generalne Konferencije 2019 godine. Između gradova Cincinnati (SAD) i Kyoto (Japan) potonji je izabran kao domaćin Generalne konferencije ICOM 2019 s predloženom temom: Muzeji kao središta kulture: Budućnost tradicije (Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition).