07. 02. 2020.

Goranka Horjan predvodit će LEAC u sljedećem mandatu

Članica ICOM HRVATSKA-a i predsjednica INTERCOM-a Goranka Horjan predvodit će LEAC u sljedećem mandatu

Predsjednica ICOM-a Suay Aksoy imenovala je nove članove ICOM-ovog Odbora za pravna pitanja (LEAC) u razdoblju od 2020. do 2022. godine. Ovaj stalni odbor imati će 17 članova različitih strukovnih profila uključujući ugledne pravnike specijalizirane za muzejsku djelatnost a za predsjednicu ovog stalnog komiteta imenovana je Goranka Horjan, koja je od izbora u Kyotu na čelu INTERCOM- a, međunarodnog komiteta za muzejski menadžment. Zadatak ICOM LEAC-a je savjetovati Izvršni odbor i Savjetodavno vijeće ICOM-a. Svrha i misije LEAC-a su pružanje stručnosti o pravnim pitanjima od interesa za muzejsku zajednicu, poput, ali ne ograničavajući se na kulturnu baštinu, intelektualno vlasništvo i zakone vezane uz informacijske tehnologije.