02. 04. 2014.

Godišnja skupština HNK ICOM-a 29.4.2014. u Muzeju Mimara

Na osnovu Članka 22. Statuta Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a sazivam

REDOVNU (IZBORNU) GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA ICOM-A
koja će se održati u utorak, 29. travnja  2014. godine u  multimedijalnoj dvorani Muzeja Mimara, Rooseveltov trg 5,  u Zagrebu s početkom u 13.00 sati.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Prihvaćanje Dnevnog reda
 3. Biranje Radnog predsjedništva: voditeljica/voditelj Skupštine i 2 članice/člana
 4. Imenovanje zapisničarke/zapisničara
 5. Izvješće predsjednice HNK ICOM-a za 2013. godinu i mandatno razdoblje 2011.-2014. godine
 6. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 7. Izvješće o stanju članstva HNK ICOM-a
 8. Biranje Izbornog povjerenstva: 3 članice/člana
 9. Izbor predsjednika/ce HNK ICOM-a za mandatno razdoblje 2014-2017. god.
 10. Predlaganje i izbor članica/ova Izvršnog odbora HNK ICOM-a za mandatno razdoblje 2014-2017. godinu
  kratki odmor
 11. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
 12. Informacija o financijskog potpori HNK ICOM-a i program rada za 2014. god.
 13. Razno

Molimo sve članice i članovi ICOM-a da sudjeluju u radu Skupštine zbog njezine važnosti, odnosno nužnosti kvoruma.

Kandidature za predsjednika/predsjednicu HNK ICOM-a potrebno je dostaviti tajništvu HNK ICOM-a do petka, 22. travnja 2014. Uz prijavu za kandidaturu potrebno je priložiti životopis i prijedlog programa rada HNK ICOM-a za mandatno razdoblje 2014-2017. god.

Kandidati za članicu/člana Izvršnog odbora HNK ICOM-a također trebaju dostaviti prijavu sa životopisom tajništvu HNK ICOM-a do 22. travnja 2014.

Predsjednica HNK ICOM-a:
Lidija Nikočević