11. 04. 2013.

Godišnja skupština HNK ICOM-a 22.4.2013. u Muzeju Mimara

Na osnovu članka 22. Statuta Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a pozivam vas da prisustvujete redovnoj Godišnjoj skupštini HNK ICOM-a koja će se održati u ponedjeljak, 22. travnja 2013. godine, u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb, s početkom u 12.00 sati, a za koju predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1.    Prihvaćanje dnevnog reda,
2.    Utvrđivanje kvoruma,
3.    Izvješće predsjednice o radu HNK ICOM-a u 2012. godini,
4.    Financijsko izvješće HNK ICOM-a za 2012. godinu i stanje na računu,
5.    Izvješće o broju članova
6.    Obavijest o planiranim aktivnostima do kraja godine,
7.    Planiranje programa za 2014. godinu,
8.    Izvješća sudionica i sudionika na međunarodnim konferencijama uz potporu HNK ICOM-a (u     pojedinačnom trajanju od 5 minuta)
9.    Razno.
D o m i j e n a k
Predsjednica
dr.sc. Lidija Nikočević