06. 04. 2017.

Deponiranje glasačkog prava – ICOM HR Izborna Skupština

Sve članove Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, a u ime cjelokupnog Izvršnog Odbora, unaprijed molim da ukoliko znaju da neće moći biti prisutni na ICOM Hrvatska Skupštini u utorak 25. travnja 2017 ustupe svoje pravo glasa onima koji će biti prisutni. Način na koji opunomoćenje možete osigurati je da preuzmete formular ovdje (ICOM HR Skupstina opunomocenje 2017) ta ga ispunjenog (scan je dovoljan) pošaljete na slijedeće e-mail adrese: dbabic@icom-croatia.hr i tajnistvo@icom-croatia.hr.

N.B. Svakako unaprijed, s članom/icom kojem ustupate pravo glasa provjerite da li će ista biti prisutna na Skupštini. Unaprijed hvala!