19. 01. 2019.

Definiranje muzeja – ICOM globalna razina

ICOM središnji ured (Pariz) pokrenuo je tijekom 2018. niz rasprava i savjetovanja oko mogućeg redefiniranja institucije muzeja, koja (kao ICOM definicija) u najvećem broju zemalja u svijetu služi kao osnova (uključujući i pravnu osnovu za relevantne zakonske akte) oko muzeja, muzejske djelatnosti i muzejske profesije. ICOM, u kontekstu participativnog i uključujućeg pristupa putem nacionalnih i međunarodnih komiteta stoga ovdje poziva sve svoje članova da izraze svoje mišljenje, odnosno sudjeluju u ko-kreaciji definicije muzeja putem ICOM Pariz osnovane on-line platforme. U kontekstu navedenog pozivamo vas, ICOM Hrvatska članove da izrazite svoja razmišljanja, preporuke, sugestije itd. Nova globalna definicija muzeja, s većim ili manjim promjenama u odnosu na postojeću očekuje se da bude pripremljena za usvajanje na 25-toj generalnoj skupštini ICOM-a u Kyotu, Japan početkom rujna ove godine u sklopu trogodišnje ICOM konferencije.

Svoje komentare/sugestije možete iznijeti na ICOM participativnoj platformi, na poveznici: https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/