Members List

Institutional members – 2018:

1    ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
2    ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
3    ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
4    DUBROVAČKI MUZEJI
5    ETNOGRAFSKI MUZEJ
6    GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
7    GALERIJA UMJETNINA SPLIT
8    GLIPTOTEKA HAZU
9    GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
10    GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
11    HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
12    HRVATSKI MUZEJ TURIZMA
13    HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
14    HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
15    JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
16    MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU ZADAR
17    MODERNA GALERIJA
18    MUZEJ BRDOVEC
19    MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
20    MUZEJ GRADA SPLITA
21    MUZEJ GRADA ZAGREBA
22    MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI
23    MUZEJ MIMARA
24    MUZEJ SLAVONIJE
25    MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
26    MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
27    MUZEJ VUCEDOLSKE KULTURE
28    MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
29    MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
30    MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
31    POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
32    TEHNIČKI MUZEJ
33    UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
34    ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA

Individual members – 2018:

Arko-Pijevac Milvana
Babić Darko
Bajs Natalija
Balen Dubravka
Bartolić, Vilma
Bartoniček Lado
Batinić Štefka
Biškupić Bašić Iris
Blažević, Andrea
Bosnar Salihagić Željka
Bračić Marijana
Bregovac-Pisk Marina
Brezinščak Renata
Buletić Mario
Bulić, Vesna
Cipek, Luka
Cukrov Tončika
Čaleta-Pleša, Iva
Domiter, Ozren
Draženović, Mirna
Dulibić Ljerka
Dunato, Jelena
Đilas Milica
Đud, Leo
Fisković Lana Linda
Frlan Damodar
Fulanović Davor
Gaćina Škalamera Sonja
Glogović Dunja
Glučina Toni
Gozze – Delić Vesna
Hauser, Nuša
Hodak Anita
Hoić Ana
Horjan Goranka
Ivanek Karlo
Ivanišin Kardum Katarina
Jagić, Ivana
Japundžić, Milica
Jelavić Željka
Kamber, Marija
Karić Maja
Kešac Gracijano
Kirinčić Marin
Klarić, Iva
Klarić Vlasta
Koščević Želimir
Kovačić Marcelo
Kovačić Željko
Kralj, Ariana
Kružić Borut
Kurtović, Ileana
Marić Katarina
Marković, Dolores
Marušić Katarina
Mažuran-Jurešić Katarina
Miklošević Željka
Milaković Gordana
Mirth Tea
Modrić Surina Željka
Mustač, Sunčica
Nardelli, Bruna
Nekić Sanja
Nikočević Lidija
Nikolić Đerić Tamara
Otmačić Ćurković Helena
Pavić Mirta
Pecirep, Sanja
Peić-Čaldarević Dubravka
Perić Renata
Perović Slaven
Perović Šime
Pezelj, Karla
Pocedić Katarina
Potrebica, Hrvoje
Prgomet, Branimir
Ratković Dragana Lucija
Ratković-Bukovčan Lada
Ribičić Županić Anica
Res Zrnka
Samardžija Ivan
Samovojska, Robert
Serdar Elizabeta
Skuljan Bilić Lana
Splivalo Jasenka
Stančić Hrvoje
Stipančić Branka
Stublić Helena
Stupnišek Lisac Ema
Surina, Boštjan
Sušić Željka
Šilić Ervin
Šimek Marina
Šojat – Bikić Maja
Šola Tomislav
Šulc Branka
Tarbuk Nela
Tomas Bakota Helena
Tomorad Mladen
Trbuljak Lada
Uroda Kutlić, Jasmina
Valčić Marija
Vokić Denis
Vrabec Vesna
Vujić, Žarka
Žanko Vanja
Zlodi Goran
Blažević, Marta
Cvitković, Ivan
Čuljak, Ivana
Dronjić, Matija
Hustić, Deborah
Mihovilić, Kristina
Pajdaš, Lana
Pavić, Vladimira
Ricl, Jesenka
Škoberne, Želimir
Zgaga, Višnja
Kantoci, Tea
Kranjec, Maja