Members List

Institutional members – 2019:

 1. ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
 2. ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK
 3. ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
 4. ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
 5. DUBROVAČKI MUZEJI
 6. ETNOGRAFSKI MUZEJ
 7. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
 8. GALERIJA UMJETNINA SPLIT
 9. GLIPTOTEKA HAZU
 10. GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
 11. GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
 12. HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
 13. HRVATSKI MUZEJ TURIZMA
 14. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
 15. HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
 16. JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
 17. MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU ZADAR
 18. MODERNA GALERIJA
 19. MUZEJ BRDOVEC
 20. MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
 21. MUZEJ GRADA SPLITA
 22. MUZEJ GRADA ZAGREBA
 23. MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI
 24. MUZEJ MIMARA
 25. MUZEJ SLAVONIJE
 26. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
 27. MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
 28. MUZEJ VUCEDOLSKE KULTURE
 29. MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
 30. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
 31. MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
 32. POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
 33. TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
 34. UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
 35. MUZEJ GRADA ROVINJA

Individual members – 2019:

ARKO-PIJEVAC, Milvana
BABIĆ, Darko
BAJS, Natalija
BALEN, Dubravka
BARTOLIĆ, Vilma
BARTONIČEK, Lado
BATINIĆ, Štefka
BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris
BLAŽEVIĆ, Andrea
BLAŽEVIĆ, Marta
BOSNAR SALIHAGIĆ, Željka
BRAČIĆ, Marijana
BREGOVAC-PISK, Marina
BREZINŠĆAK, Renata
BULETIĆ, Mario
CIPEK, Luka
CUKROV, Tončika
CVITKOVIĆ, Ivan
ČALETA-PLEŠA, Iva
ČAVIĆ, Aldo
ČULJAK, Ivana
DEVLAHOVIĆ, Andrea
DOMITER, Ozren
DRONJIĆ, Matija
DUNATO, Jelena
ĐILAS, Milica
ĐUD, Leo
FISKOVIĆ, Lana Linda
FRANULIĆ, Markita
FRLAN, Damodar
FULANOVIĆ, Davor
GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja
GLOGOVIĆ, Dunja
GLUČINA, Toni
GOZZE – DELIĆ, Vesna
GVERIĆ, Kristina
HODAK, Anita
HOIĆ, Ana
HORJAN, Goranka
HUSTIĆ, Deborah
IVANEK, Karlo
IVANIŠIN KARDUM, Katarina
JAPUNDŽIĆ, Milica
JELAVIĆ, Željka
KAMBER, Marija
KANTOCI, Tea
KARIĆ, Maja
KEŠAC, Gracijano
KIRINIČIĆ, Marin
KLARIĆ, Vlasta
KOŠČEVIĆ, Želimir
KOVAČIĆ, Marcelo
KOVAČIĆ, Željko
KRALJ, Ariana
KRUŽIĆ, Borut
KURTOVIĆ, Ileana
MARIĆ, Katarina
MARKOVIĆ, Dolores
MARUŠIĆ, Katarina
MIHOVILIĆ, Kristina
MIKLOŠEVIĆ, Željka
MILAKOVIĆ, Gordana
MIRTH, Tea
MODRIĆ SURINA, Željka
MUSTAČ, Sunčica
NARDELLI, Bruna
NEKIĆ, Sanja
NIKOČEVIĆ, Lidija
NIKOLIĆ ĐERIĆ, Tamara
OTIMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Helena
PAJDAŠ, Lana
PAVIĆ, Mirta
PECIREP, Sanja
PEIĆ-ČALDAREVIĆ, Dubravka
PERIĆ, Renata
PEROVIĆ, Slaven
PEROVIĆ, Šime
PEZELJ, Karla
POCEDIĆ, Katarina
POPOVIĆ, Sara
POTREBICA, Hrvoje
PRGOMET, Branimir
RATKOVIĆ, Dragana Lucija
RATKOVIĆ-BUKOVČAN, Lada
RIBIČIĆ ŽUPANIĆ, Anica
RES, Zrnka
SAMARDŽIJA, Ivan
SERDAR, Elizabeta
SKULJAN BILIĆ, Lana
SPLIVALO, Jasenka
STIPANČIĆ, Branka
STOJKOVIĆ, Vilma
STUBLIĆ, Helena
STUPNIŠEK LISAC, Ema
SURINA, Boštjan
SUŠIĆ, Željka
ŠILIĆ, Ervin
ŠIMEK, Marina
ŠKOBERNE, Želimir
ŠOJAT – BIKIĆ, Maja
ŠOLA, Tomislav
ŠULC, Branka
TARBUK, Nela
TOMAS BAKOTA, Helena
TOMORAD, Mladen
TRBULJAK, Lada
URODA KUTLIĆ, Jasmina
VOKIĆ, Denis
VRABEC, Vesna
VUJIĆ, Žarka
ZGAGA, Višnja
ZLODI, Goran
ŽANKO, Vanja

VILJETIĆ, Gordana
ANGELINA JELINČIĆ, Daniela
BOGDANOVIĆ, Joško
SIMONČIĆ, Katarina Nina
LJUBIŠIĆ, Marina
BOJIĆ, Mirna
MARKOVIĆ, Sara
KATIĆ, Mario
BAKARIĆ, Lidija
PETROVIĆ, Anastazija
ŠIMOVIĆ, Franka