Members List

Year 2023 ICOM Croatia institutional members:

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK
ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
DUBROVAČKI MUZEJI
DVOR TRAKOŠĆAN
ETNOGRAFSKI MUZEJ ZAGREB
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
GALERIJA PRICA (POU SAMOBOR)
GALERIJA UMJETNINA SPLIT
GLIPTOTEKA HAZU
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
GRADSKI MUZEJ VIROVITICA
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
HRVATSKI MUZEJ TURIZMA
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU ZADAR
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RH
MUZEJ BRDOVEC
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA ROVINJA
MUZEJ GRADA SPLITA
MUZEJ GRADA ZAGREBA
MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI
MUZEJ MIMARA
MUZEJ SLAVONIJE
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
MUZEJI GRADA KARLOVCA
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Year 2023 ICOM Croatia individual members:

ANGELINA JELINČIĆ, Daniela
ARČABIĆ, Goran
ARČABIĆ, Maja
ARKO-PIJEVAC, Milvana
BABIĆ, Darko
BAJS, Natalija
BAKARIĆ, Lidija
BALEN, Dubravka
BARIĆ, Mislav
BARTONIČEK, Lado
BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris
BLAŽEVIĆ, Andrea
BRAČIĆ, Marijana
BREGOVAC-PISK, Marina
BUKOVAC, Klara
BULETIĆ, Mario
CIPEK, Luka
CUKROV, Tončika
CVITKOVIĆ, Ivan
ČAVIĆ, Aldo
ČULJAK, Ivana
DEANOVIĆ, Antonija
DEVLAHOVIĆ, Andrea
DRONJIĆ, Matija
DUNATO, Jelena
DUNATO PEJNOVIĆ, Nadia
ĐUD, Leo
FISKOVIĆ, Lana Linda
FULANOVIĆ, Davor
GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja
GLOGOVIĆ, Dunja
GLUČINA, Toni
GOZZE – DELIĆ, Vesna
GVERIĆ, Kristina
HODAK, Anita
HOIĆ, Ana
HORJAN, Goranka
IVANEK, Karlo
IVANIŠIN KARDUM, Katarina
JAPUNDŽIĆ, Milica
JELAVIĆ, Željka
KALANJ, Kristina
KAMBER, Marija
KANTOCI, Tea
KATIĆ, Mario
KEŠAC, Gracijano
KIRINIČIĆ, Marin
KLARIĆ, Vlasta
KOLVESHI, Željka
KOŠČEVIĆ, Želimir
KOVAČ, Janja
KOVAČIĆ, Marcelo
KRALJ, Ariana
KRUŽIĆ, Borut
KURTOVIĆ, Ileana
LAURA, Lada
LEINER, Vesna
MARIĆ, Katarina
MALETIĆ (ex. MARKOVIĆ), Sara
MARUŠIĆ, Katarina
MIKLOŠEVIĆ, Željka
MILAKOVIĆ, Gordana
MIRTH,Tea
MODRIĆ SURINA, Željka
MUSTAČ, Sunčica
NARDELLI, Bruna
NIKOLIĆ ĐERIĆ, Tamara
OTIMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Helena
PECIREP, Sanja
PERIĆ, Renata
PEROVIĆ, Slaven
PETROVIĆ (ex. CVITKOVIĆ), Anastazija
POCEDIĆ, Katarina
POPOVIĆ, Sara
PRGOMET, Branimir
RADOVČIĆ, Davorka
RATKOVIĆ, Dragana Lucija
RATKOVIĆ-BUKOVČAN, Lada
RIBIČIĆ ŽUPANIĆ, Anica
SABOLIĆ, Marija
SERDAR, Elizabeta
SIMONČIĆ, Katarina Nina
SKULJAN BILIĆ, Lana
SPLIVALO, Jasenka
STIPANČIĆ, Branka
STOJKOVIĆ, Vilma
STUBLIĆ, Helena
STUPNIŠEK LISAC, Ema
SURINA, Boštjan
SUŠIĆ, Željka
ŠOJAT – BIKIĆ, Maja
ŠOLA, Tomislav
ŠPOLJAR, Davor
ŠULC, Branka
TARBUK, Nela
TRBULJAK,  Lada
VALČIĆ, Marija
VILJETIĆ, Gordana
VOKIĆ, Denis
VRABEC, Vesna
VUJIĆ, Žarka
ZGAGA, Višnja
ŽANKO, Vanja

Year 2023 ICOM Croatia new individual members:

ZELIĆ DEBELJAK, Wilhelmina
JELAVIĆ MITROVIĆ, Nikolina
ŠTEFAN, Luka
TEKLIĆ, Tereza
BEDENKO, Ana
DUMBOVIĆ ŽUŽIĆ, Ivana
JURKIĆ FLIS, Marija
KULEJ, Mihaela
STREMŠEK, Sara
BILIČIĆ, Lucija