Members List

Year 2022 institutional members

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK
ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
DUBROVAČKI MUZEJI
ETNOGRAFSKI MUZEJ
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
GALERIJA PRICA (POU SAMOBOR)
GALERIJA UMJETNINA SPLIT
GLIPTOTEKA HAZU
MUZEJI GRADA KARLOVCA
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
HRVATSKI MUZEJ TURIZMA
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU ZADAR
NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI
MUZEJ BRDOVEC
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA ROVINJA
MUZEJ GRADA SPLITA
MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI
MUZEJ MIMARA
MUZEJ SLAVONIJE
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

New INST members (2022)

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RH

Year 2022 individual members

ANGELINA JELINČIĆ, Daniela
ARČABIĆ, Goran
ARČABIĆ, Maja
ARKO-PIJEVAC, Milvana
BABIĆ, Darko
BAJS, Natalija
BAKARIĆ, Lidija
BALEN, Dubravka
BARTOLIĆ, Vilma
BARTONIČEK, Lado
BEDE, Lana
BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris
BLAŽEVIĆ, Andrea
BOSNAR SALIHAGIĆ, Željka
BRAČIĆ, Marijana
BREGOVAC-PISK, Marina
BULETIĆ, Mario
CIPEK, Luka
CUKROV, Tončika
CVITKOVIĆ, Ivan
ČAVIĆ, Aldo
ČULJAK, Ivana
DEANOVIĆ, Antonija
DEVLAHOVIĆ, Andrea
DOMITER, Ozren
DRONJIĆ, Matija
DUNATO, Jelena
DUNATO PEJNOVIĆ, Nadia
ĐUD, Leo
FISKOVIĆ, Lana Linda
FULANOVIĆ, Davor
GAĆINA ŠKALAMERA, Sonja
GLOGOVIĆ, Dunja
GLUČINA, Toni
GOZZE – DELIĆ, Vesna
GVERIĆ, Kristina
HODAK, Anita
HOIĆ, Ana
HORJAN, Goranka
IVANEK, Karlo
IVANIŠIN KARDUM, Katarina
JAPUNDŽIĆ, Milica
JELAVIĆ, Željka
KALANJ, Kristina
KAMBER, Marija
KANTOCI, Tea
KATIĆ, Mario
KEŠAC, Gracijano
KIRINIČIĆ, Marin
KOLVESHI, Željka
KOŠČEVIĆ, Želimir
KOVAČ, Janja
KOVAČIĆ, Marcelo
KRALJ, Ariana
KRUŽIĆ, Borut
KURTOVIĆ, Ileana
LAURA, Lada
MARIĆ, Katarina
MARUŠIĆ, Katarina
MIKLOŠEVIĆ, Željka
MILAKOVIĆ, Gordana
MIRTH,Tea
MODRIĆ SURINA, Željka
MUSTAČ, Sunčica
NARDELLI, Bruna
NEKIĆ, Sanja
NIKOČEVIĆ, Lidija
NIKOLIĆ ĐERIĆ, Tamara
OTIMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Helena
PAJDAŠ, Lana
PAVIĆ, Mirta
PECIREP, Sanja
PERICA KRAPLJANOV, Marina
PERIĆ, Renata
PEROVIĆ, Slaven
PEROVIĆ, Šime
PETROVIĆ (CVITKOVIĆ), Anastazija
POCEDIĆ, Katarina
POPOVIĆ, Sara
POTREBICA, Hrvoje
PRGOMET, Branimir
RADOVČIĆ, Davorka
RATKOVIĆ, Dragana Lucija
RATKOVIĆ-BUKOVČAN, Lada
SABOLIĆ, Marija
SERDAR, Elizabeta
SIMONČIĆ, Katarina Nina
SKULJAN BILIĆ, Lana
SPLIVALO, Jasenka
STIPANČIĆ, Branka
STOJKOVIĆ, Vilma
STUBLIĆ, Helena
STUPNIŠEK LISAC, Ema
SURINA, Boštjan
SUŠIĆ, Željka
ŠIMEK, Marina
ŠIMOVIĆ, Franka
ŠOJAT – BIKIĆ, Maja
ŠOLA, Tomislav
ŠULC, Branka
TARBUK, Nela
TRBULJAK,  Lada
URODA KUTLIĆ, Jasmina
VILJETIĆ, Gordana
VRABEC, Vesna
ZGAGA, Višnja
ZLODI, Goran
ŽANKO, Vanja

New IND members (2022)

BUKOVAC, Klara
TOPIĆ, Leila
BARIĆ, Mislav
KOLUNDŽIJA, Petra
ŠPOLJAR, Davor